איפוס שעון דופק Garmin להגדרות יצרן

לפעמים כאשר יש בעיה בשעון או שברצונכם להביא אותו למשתמש אחר - עליכם לאפס את השעון להגדרות היצרן.
המדריך הבא יעזור לכם עם התהליך:

1. הכנסו לתפריט השעון.
2. הכנסו להגדרות > מערכת > שחזור ברירת מחדל > לוחצים "מחק את הנתונים ואפס את ההגדרות" או "כן".
3. במידה והשעון נתקע, יש לשחררו. לחצו לחיצה ארוכה על כל הכפתורים למשך 15 שניות, ואז לחיצה על לחצן ההדלקה למשך 2 שניות.

ניתן לאפס שעון תקוע באמצעות כפתורים (בשעוני כפתורים בלבד):
1. לחצו והחזיקו את כל ארבעת הכפתורים, עד שמופיע הלוגו.
2. בעת הופעת הלוגו - עזבו את הכפתור השמאלי העליון.
3. בעת הישמע צליל עוזבים את הכפתור השמאלי התחתון, ואת הכפתור הימני העליון.
4. בעת הישמע צליל נוסף - עוזבים את כל הכפתורים.
x

#{title}

#{text}

#{price}